Szukasz pracy? Zadzwoń do nas +48 660 554 500.

Menu

Polityka prywatności

§ 1

Polityka prywatności zawiera zestaw podstawowych zasad, którym podlegają dane osobowe gromadzone za pośrednictwem internetowej wersji formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://inperson.pl . Akt nadrzędny dla niniejszej Polityki prywatności stanowi Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 ze zm. (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926) – zwana w dalszej części Ustawą.

§ 2

Właścicielem i Administratorem danych w rozumieniu Ustawy jest: In Person Sp. z o.o. zarejestrowana w Opolu, 45-015, ul. Rynek 11a/1a pod numerem KRS 0000138482 wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 470.

NIP: 618-19-60-444
Regon: 251547037

§ 3

Rejestracja jest dobrowolna i uwzględnia dane potrzebne do procesu rekrutacji ,selekcji pracowników i danych przekazywanych do potencjalnych pracodawców . Celem przetwarzania danych osobowych jest udostępnienie ich Usługobiorcom poprzez publikację ogłoszeń informujących o poszukiwaniu pracownika przez Usługobiorcę będącego pracodawcą.

§ 4

Gromadzenie danych osobowych następuje w momencie gdy Usługobiorca zarejestruje się na stronie inperson.pl wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu.

Rejestracja w Serwisie internetowym jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na:

a. wykorzystanie własnych danych podanych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi;
b. akceptację całego Regulaminu;
c. przetwarzanie własnych danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu internetowego podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu; zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy również przetwarzania tych danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
d. otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawca lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

§ 5

Kandydatowi, po wprowadzeniu danych, przysługuje prawo do: wglądu, weryfikacji uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych, a także uzyskania dodatkowych informacji zgodnie z Art.32.1 Ustawy. Z zastrzeżeniem iż wymagany jest osobisty kontakt z naszym biurem.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności osób prosimy kierować na adres admin@inperson.pl lub kontaktując się telefonicznie jednym z naszych biur.

§ 6

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu internetowego – a wzmianka o wprowadzeniu do Regulaminu zmiany, z podaniem zakresu zmiany i przywołaniem zmienionej jednostki redakcyjnej oraz dacie dokonania tej zmiany oraz wejścia jej w życie powinna być natychmiast umieszczona w sposób wyraźny w widocznym miejscu serwisu internetowego. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu internetowego i niezwłocznie powiadomić Usługodawca o takiej decyzji.

§ 7

Każdy Usługobiorca może w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu internetowego. Usunięcie konta jest realizowane przez Usługodawcę po przedstawieniu pisemnego wniosku sporządzonego przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega sobie, że może zachować dane Usługobiorcy, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Usługobiorcą a Usługodawcą.

§ 8

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie Usług w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim ustanowionych przez siebie identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu internetowego.

§ 9

Usługodawca zastrzega sobie możliwość blokowania lub usuwania konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich Usług i zasobów Serwisu internetowego, a to jeżeli Usługobiorca dopuści się naruszenia niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców lub usiłuje działać na niekorzyść Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

 

Polityka Cookies

§ 1

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

§ 2

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 3

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu IN PERSON sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Rynek 11a/1a 45-015 Opole.

§ 4

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

§ 5

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 6

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§ 7

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 8

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ 9

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/